Referencia lista

KÖRNYEZETVÉDELMI, VÍZÜGYI SZAKÉRTŐI KÖZREMŰKÖDÉS
Feladat Debrecen MJV és vonzáskörzete hulladékgazdálkodási pályázat előkészítése
Megbízó StrateGIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Debrecen (2015. július)
Feladat Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása koncepcionális műszaki terv elkészítése, szakértői feladatok
Megbízó UTIBER  Közúti Beruházó Kft. Budapest (2015. augusztus)
Feladat Az egykori Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ 4032 Debrecen, Dóczy József utca 36. alatti telephelyének környezeti állapota
Megbízó Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. Debrecen (2016. április)
Feladat Bodaszőlői üzemanyag tároló környezeti kár felszámolása
Megbízó Örökösföld Kft. Budapest (2016. májusától folyamatos)
Feladat Debrecen-Apafa 02632/1 hrsz. aszfaltkeverő használatba vételi engedélyének meghosszabbításához vízbázisvédelmi egyedi vizsgálat
Megbízó PLAN-ART ’94 Bt. Debrecen (2016. november)
  Feladat Tartós környezeti kármentesítés szakértői feladatai
 Megbízó  ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. Tiszavasvári (2018. december-folyamatos)
  Feladat LIFE IP HungAIRy zöldterület pilot akció, megvalósíthatósági tanulmány készítése
 Megbízó  StrateGIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2020. szeptember)
  Feladat  Öntözőkutak vízjogi engedélyeztetése, létesítése
 Megbízó  Richter Gedeon Nyrt. 2020. március)
 
 
 Feladat  Technológiai szennyvízkezelés vízjogi engedélyeztetése, kiviteli eng. terve
 Megbízó  Richter Gedeon Nyrt. 2018. május)
 
 Feladat K+F pályázat tanulmányterv készítés
 Megbízó IMSYS Mérnöki szolgáltató Kft. (2019. július)
 Feladat Vízjogi létesítési, üzemeltetési engedély kérelem
 Megbízó Kaszanyi-Farm Kft. (2020. április)
 Feladat Csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélye
 Megbízó Chemitechnik Pharma Mérnöki Szolgáltató Kft. (2019. április)
 Feladat Kármentesítés tényfeltárás kiegészítés, utómonitoring
 Megbízó NAGÉV Ipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. (2019. június)
 Feladat  Debrecen Környezeti Atlasz 2017. készítés
 Megbízó  Debrecen Megyei Jogú Város (2018. október)
 
 
 Feladat Ökoturisztikai fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
 Megbízó Alkossunk Várost Alapítvány 2018.október)
 
 
 Feladat  Vízjogi létesítési engedély módosítás, zagtyározó, öntözővíz tározó kialakításánka dokumentációja
 Megbízó  Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. (2018. május)
 
 
 Feladat  Hulladékgazdálkodási tanácsadás
 Megbízó  Agro Szika Kft. 2017. július-folyamatos)
 
ELŐZETES (KÖRNYEZETVÉDELMI) VIZSGÁLATI ELJÁRÁSHOZ DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Feladat Miskolc, Vadas Jenő utca 7. sz. ingatlanon átfolyó Szinva patak mederrekonstrukciója
Megbízó Harzsó István, Miskolc (2015. október)
Feladat Határ-gépker Kft. Határ út 33. sz. alatti telephelyén  nem veszélyes (építési, bontási hulladék)  hasznosítási engedélyezése
Megbízó Határ-gépker Kft. Debrecen (2015. november)
Feladat FAG Magyarország Ipari Kft. 4031. Debrecen, Határ út 1/D sz. alatti telephelyen tervezett kapacitás bővítés engedélyezési eljárásához
Megbízó FAG Magyarország Ipari Kft. Debrecen (2016. február)
Feladat Berettyóújfalu 0231 hrsz. homokbánya bővítésének engedélyezési eljárásához
Megbízó TOPÁZ Kereskedelmi és Építőipari Kft. Csopak (2016. május)
Feladat Zsadány 082 hrsz. alatti telephely fejlesztés
Megbízó Biharugrai Halgazdaság Kft. Budapest (2016. szeptember)
Feladat Derecskei telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosításhoz
Megbízó STIM FIX Kft. Derecske (2016. november)
Feladat Kál külterület 049/3 hrsz. –re tervezett homokbánya engedélyezéséhez
Megbízó Apolló Kft. Kecskemét (2016. nov.)
Feladat Kápolna külterület tervezett homokbánya engedélyezéséhez
Megbízó Apolló Kft. Kecskemét (2016. nov.)
Feladat  Nagykálló-Harangod Ökopark engedélyezése
Megbízó  KÖLCSEY Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. (2019. május)
Feladat  Csordajárási Halnevelő Tavak létesítésének engedélyezése
Megbízó  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2018. november)
Feladat  Dunai Holtágak rehabilitációjának engedélyezése
Megbízó  BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2017. augusztus)
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁSHOZ DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Feladat Szarvas, tervezett homokbánya létesítés engedélyezése
Megbízó MH-Flotta Szolgáltató Kft. Mórahalom (2016. február)
Feladat Csabacsűd 0344/77; 78;79; 93; 94; 95; 96; 97;114; 115 hrsz alatti tervezett homokbánya környezetvédelmi engedélyezéséhez
Megbízó Pannon Ásvány Kft. Mórahalom (2016. november)
Feladat  Moto GP pálya létesítés környezeti hatásvizsgálat készítése
Megbízó  Kelet-Magyarországi Versenypálya Kft. (2020. december)
Feladat  M47 Deb-Békéscs.+Békéscs-Szeged gyorsforgalmi út tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat, engedélyek szerzése
Megbízó  VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (2019. június)
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Feladat Rohod 016/20 hrsz. ingatlanon üzemelő broiler csirke nevelő telep  egységes környezethasználati engedély összeállítása
Megbízó Kömír Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft, Nyíregyháza (2016. február)
Feladat Az ECOMISSIO Kft. Tiszavasvári Kabay János u. 29. szám alatti telephelyén üzemelő veszélyes hulladék égető teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata
Megbízó ECOMISSIO Kft. Tiszaújváros (2016. március)
KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTERÜLETI ENGEDÉLYEZÉSHEZ DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE
Feladat Hajdúsámson 040/32 hrsz. ingatlanon működő terményszárító telepre vonatkozó engedélyezési eljárás, levegő-tisztaságvédelmi adatszolgáltatás, légszennyező források engedélyezési eljárása, zajhatárérték átírás, légszennyező anyagkibocsátás mérése
Megbízó TVP Gabona Kereskedőház Kft., Debrecen (2015. december)
Feladat Nem veszélyes hulladék szállítás engedélyezése
Megbízó Bondár László Imréné, Berettyóújfalu (2015. október)
Feladat HTTV Kft. Berettyóújfalu Széchenyi u. 5837  hrsz. telephely nemveszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, előkezelése engedélyezés
Megbízó HTTV Kft. Berettyóújfalu (2016. február)
Feladat Sligo Ipari és Szolgáltató Bt. nem veszélyes (építési, bontási hulladék) gyűjtési, szállítási, hasznosítási engedélyezés
Megbízó Sligo Ipari és Szolgáltató Bt. Borsodszirák (2016. március)
Feladat Szarvas-II homokbányába az útépítés során kiszoruló föld befogadása, nem veszélyes hulladék hasznosítási eng. kérelem engedély kérelem
Megbízó Topáz Kereskedelmi és Építőipari Kft Csopak (2016. július)
Feladat Berettyóújfalu 0231 hrsz. homokbánya  az útépítés során kiszoruló föld befogadása, nem veszélyes hulladék hasznosítási eng. kérelem, szállítási és kereskedői engedély kérelem
Megbízó TOPÁZ Kereskedelmi és Építőipari Kft. Csopak (2016. július)
Feladat Üllő település 030/40; 41 hrsz homokbánya területe, építési-bontási hulladék hasznosítása telephely engedély, gyűjtés, szállítási és kereskedői engedély kérelem
Megbízó TOPÁZ Kereskedelmi és Építőipari Kft. Csopak (2016. október)
Feladat  Levegőterhelő források létesítési engedély kérelmének összeálítása
Megbízó  TEVA Gyógyszergyár (2019. április)
Feladat  Kérelem készítés-védősáv feloldásra
Megbízó  Lisztes Transz (2019. január)
Feladat  Nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély
Megbízó  Federics László E.V. (2018. november)
Feladat  Homokbánya engedélyezési terv
Megbízó  TOPÁZ Kereskedeli és építőipari Kft. (2018. július)
Feladat  Nem veszélyes hulladékgyűjtő telep engedélyeztetése, szállítási engedély szerzés
Megbízó  Full-Domino Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2018. július)
Feladat  Veszélyes hulladékgyűjtő telep gyűjtéshez, előkezeléshez, hasznosításhoz engedély szerzés
Megbízó  HTTV Kft. (2018. július)
Feladat  Nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély
Megbízó  Szél Gép Trans Kft. (2018. május)
Feladat  Veszélyes hulladékok adatgyűjtés, besorolás, minősítés
Megbízó  PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (2017. november)
Feladat  Hulladékgazdálkodás-engedélyeztetés
Megbízó  Alkalizer Hungary Kft. (2017. november)
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ KÖRNYEZETVÉDELMI TERVFEJEZET KÉSZÍTÉSE
Feladat Debrecen, Medvefű utca 0367/72 hrsz Ipari csarnok  építési engedélyezés
Megbízó Zsalakó Építőműhely Kft. Debrecen (2016. április)
Feladat Borzán Gáspár u. 12. sz. alatti telephely építési engedélyezési eljárásához
Megbízó LIZA Kft. Debrecen (2016. május)
Feladat Hajdúbagos, illetve Sáránd településen környezetvédelmi tervfejezet célkitermelőhely engedélyezéséhez
Megbízó TESZT Kft. Békéscsaba (2016. augusztus)
Feladat Debrecen, 4031 Kígyóhagyma utca 2. ingatlanon épülő Ipari Csarnoképület II. ütem Építési Engedélyezés
Megbízó Zsalakó Építőműhely Kft. Debrecen (2016. szeptember)
 Feladat  Mikepércs 050/51 hrsz. területen környezetvédelmi tervfejezet célkitermelőhely engedélyezéséhez
 Megbízó  TESZT Kft. Békéscsaba (2016. november)
 Feladat  Ipari üzem és raktár Építési Engedély Dokumentációjához Kv tervfejezet
 Megbízó Zsalakó Építőműhely Kft. Debrecen (2018. szeptember)

Egy hozzászólás “Referencia lista” bejegyzéshez

  1. Visszajelzés: clendix clindamicina

Vélemény, hozzászólás?